Jest i nosi nazwę ownCloud, a obie te aplikacje stworzyła ta sama osoba. Aplikacja onwCloud posiada wersję open source oraz komercyjną, a aplikacja Nextcloud tylko wersję open source. Co do zasady, funkcjonalności odpłatne w ownCloud są dostępne w Nextcloud jako open source. Firma Nextcloud GmbH oferuje usługi wsparcia oraz dedykowaną (kastomizowaną) wersję Nextcloud opartą na tym samym kodzie programistycznym, do którego posiada dostęp każda osoba lub organizacja na świecie.