Tak, ChmuraZZP została zbudowana na oprogramowaniu open source licencjonowanym jako GPL (General Public License) lub AGPL (Affero General Public License), jak również na oprogramowaniu komercyjnym licencjonowanym zgodnie z zasadami producenta. Licencje GPL lub AGPL dają największą wolność korzystania na świecie, a użytkowanie oprogramowania z tym licencjonowaniem jest w pełni legalne zarówno dla celów prywatnych jak również komercyjnych.