Tak, gdyż cena usługi ChmuraZZP zawiera w sobie opłaty za udostępnienie zasobów (procesory, pamięć RAM, dyski i adresy IP) oraz za zarządzanie i skonfigurowanie serwerów Linux, aplikacji Nextcloud oraz Pritunl VPN. W cenie usługi ChmuraZZP nie ma odpłatności za oprogramowanie open source.