Tak, zgodnie z planami utrzymania ciągłości działania…