Prześlij informację o zmianie danych na adres email. Do wiadomości dołącz dokument potwierdzający zmianę: KRS lub uchwałę zarządu o zmianie adresu/nazwy firmy.