Dostęp do danych w ChmuraZZP ma jedynie użytkownika lub inny użytkownik, któremu ten pierwszy udzielił dostępu do plików, folderów, notatek, zadań, itd. W przypadku stosowania folderów grupowych dostęp do nich mają wszyscy użytkownicy lub tylko wybrane grupy użytkowników.