Tak, ChmuraZZP chroni tajemnicę zawodową również w przypadku przejęcia komputera lub udostępnienia danych z ChmuryZZP. W każdym przypadku, gdy legalne działania służb specjalnych wymagają udostępnienia danych, LEVNEX jako twórca ChmuryZZP będzie zobowiązany takie dane prawnie udostępnić. Jednak dane zostaną udostępnione w formie, w jakiej się znajdują na dyskach ChmuryZZP. W przypadku, gdy dane te są zaszyfrowane to służby specjalne będą zobowiązane uzyskać klucze do ich odszyfrowania od danego użytkownika, gdyż LEVNEX takiego klucza nie posiada.