Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej (art. 5 i 6 ustawy o adwokaturze).