Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, w tym zabezpieczenia danych oraz dokumentów (art. 6 Zasad Etyki Doradców Podatkowych).