Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej ( art. 27 ustawy o komornikach sądowych).