Inne przepisy zobowiązujące przedsiębiorców, w tym przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, do zachowania zasad bezpieczeństwa w zakresie przechowywania dokumentacji, w tym zdigitalizowanej.

By |2022-05-30T16:41:46+02:002021-08-05||Możliwość komentowania Inne przepisy zobowiązujące przedsiębiorców, w tym przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, do zachowania zasad bezpieczeństwa w zakresie przechowywania dokumentacji, w tym zdigitalizowanej. została wyłączona

RODO – Obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie administrowania danymi osobowymi (art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679).

By |2022-03-31T16:57:40+02:002021-08-05||Możliwość komentowania RODO – Obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie administrowania danymi osobowymi (art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679). została wyłączona

AML (Anti Money Laundering) – Obowiązek bezpiecznego przechowywania danych (w tym dokumentów) związanych z transakcjami (art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

By |2022-05-30T14:55:35+02:002021-08-05||Możliwość komentowania AML (Anti Money Laundering) – Obowiązek bezpiecznego przechowywania danych (w tym dokumentów) związanych z transakcjami (art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). została wyłączona

KC – Obowiązek „dochowania należytej staranności” w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez należyte zabezpieczenie danych własnych oraz klientów (art. 355 §2 Kodeksu Cywilnego).

By |2022-03-31T17:01:04+02:002021-08-05||Możliwość komentowania KC – Obowiązek „dochowania należytej staranności” w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez należyte zabezpieczenie danych własnych oraz klientów (art. 355 §2 Kodeksu Cywilnego). została wyłączona
Przejdź do góry