Wypróbuj demo

Regulamin

Strona internetowa https://chmurazzp.pl jest własnością LEVNEX*. Korzystanie ze strony internetowej jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania wszystkich następujących zasad:

Logo ChmuraZZP, LEVNEX oraz ikony używane na stronie internetowej są znakami towarowymi będącymi własnością LEVNEX.
Strona internetowa została opracowana w celu przekazania informacji o usłudze ChmuraZZP, ogólnych informacji o LEVNEX oraz świadczonych przez nią usługach jak również dostarczanych rozwiązaniach.
Informacje zawarte na stronie internetowej nie mogą być w żadnym przypadku traktowane jako oferta w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego.
Strona internetowa udostępniona jest do użytku publicznego z zastrzeżeniem, że LEVNEX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z jej zawartości treściowej. Zastosowanie informacji zawartych w serwisie dla potrzeb decyzji ekonomicznych lub prawnych nie może rodzić jakichkolwiek roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody lub straty w stosunku do LEVNEX.
Osoby zainteresowane usługami lub rozwiązaniami LEVNEX proszone są o kontakt.
Strona internetowa może zawierać połączenia elektroniczne (link) do innych stron internetowych. LEVNEX nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte na właściwych stronach internetowych, do których przekierowują połączenia elektroniczne (linki).

Zasady korzystania z niniejszej strony internetowej są regulowane prawem polskim oraz prawem Unii Europejskiej. Wszelkie spory związane ze stroną internetową https://chmurazzp.pl podlegają prawu polskiemu oraz prawu Unii Europejskiej. Spory rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby LEVNEX.

*LEVNEX SP. Z O.O., ul. Strzegomska 54A, 53-611 Wrocław, KRS: 0000751525, NIP: 8943133411, REGON: 381488319

LEVNEX sp. z o.o.
ul. Strzegomska 54A, 53-611 Wrocław

© Copyright 2022
wszystkie prawa zastrzeżone

KRS: 0000751525
NIP: 8943133411
REGON: 381488319

Kapitał zakładowy 75.000 zł
w pełni opłacony

office@levnex.com
+48 71 723 41 04
pon-pt: 9-17

LEVNEX sp. z o.o.
Strzegomska 54A
53-611 Wrocław Polska

© Copyright 2022
wszystkie prawa zastrzeżone

KRS: 0000751525
NIP: 8943133411
REGON: 381488319

Kapitał zakładowy 75.000 zł
w pełni opłacony

office@levnex.com
+48 71 723 41 04
pon-pt: 9-17

LEVNEX Sp. z o.o.
Strzegomska 54A
53-611 Wrocław Polska

Linie biznesowe