Tak, ChmuraZZP w pełni chroni dane użytkownika, gdyż w przypadku utraty komputera lub telefonu np. w wyniku kradzieży użytkownik jest blokowany oraz awaryjnie zmieniane jest jego hasło do zasobów chmurowych. Dodatkowo, w przypadku skorzystania z wirtualizacji plików na komputerze lub telefonie (tj. pliki są widoczne tylko jako ikony, ale treść znajduje się w chmurze), po zablokowaniu użytkownika oraz zmianie jego hasła, nikt niepożądany nie będzie w stanie ściągnąć pliku na komputer, tablet lub telefon, pomimo, że będzie widział ikony plików, gdyż nie będą one zawierały żadnych treści.