Tak, ChmuraZZP jest w pełni poufna ze względu na zastosowane rozwiązania teleinformatyczne. Zarówno przesył danych z oraz do chmury jest szyfrowany jak również przechowywanie danych w chmurze jest szyfrowane. Dodatkowo, dla przedstawicieli ZZP chcących utajnić dokumenty lub pliki, została przygotowana opcja dodatkowego szyfrowania przesyłanych danych za pomocą Pritunl VPN (tzw. adres prywatny, a nie publiczny, który jest niewidoczny w sieci Internet), logowania za pomocą klucza zewnętrznego (USB) jak również szyfrowania personalnego (tylko jedna osoba zna klucz do szyfrowania i do odszyfrowania plików).